Logitech tillkännager upphörande av Harmony Universal Remotes

Logitech tillkännager upphörande av Harmony Universal Remotes

Logitech har tillkännagivit nedläggningen av sina Harmony universella fjärrkontroller. Logitech förvärvade fjärrkontrolltillverkaren Harmony 2004 och har introducerat universella fjärrkontroller på massmarknaden för att styra flera enheter. Vissa nyare modeller låter dig till och med styra smarta hemenheter. Under pandemin ökade försäljningen i andra kategorier av varor i allmänhet aktivt på grund av den höga efterfrågan på kringutrustning från konsumenter som arbetar och studerar på distans. Men, som nämnts, har ökningen av streamingtjänster gjort universella fjärrkontroller mindre viktiga för konsumenterna, och stod för 6% av Logitechs totala verksamhet 2019. Företaget förutspår att antalet personer som är intresserade av att använda den universella fjärrkontrollen kommer att minska i framtiden, så det beslutades att avbryta produktionen. Enligt uppgift kommer fjärrkontrollerna som finns kvar till försäljning, såväl som de som används, att fortsätta att stödjas så länge kunderna använder dem.